Игри

Информация за страница Коли на лизинг

Рискът от случайно повреждане или погиване е на отговорността на хората, които вече са взели коли на лизинг. Това е едно от най-важните неща, които те трябва да знаят. Независимо, че те не са собственици на колите до пълното погасяване на лизинга, именно те трябва да заплатят щетите. Ето защо лизингополучателите са длъжни да полагат всички необходими грижи за колата, включително да я предпазват от одраскване и пътнотранспортни произшествия. Застрахователните приеми и данъците също за сметка на лизингополучателите. Що се отнася до застраховането на колата, тук изборът е напълно свободен и индивидуален. Нито един лизингодател не може да задължи клиента си в коя застрахователна компания да отиде. В наши дни взимането на автомобили по такъв начин е често срещано явление. Крайната цена обаче винаги е повече за получателите на лизинга, което се дължи на разсроченото плащане. По този начин те плащат крайната цена с определена лихва.

    Договорът за коли на лизинг не прехвърля собственост, а предоставя правото за ползване на автомобила. Лизингополучателите стават собственици едва когато изплатят и последната вноска от лизинга. Това може да стане след една или повече години, в зависимост от условията на разсроченото плащане. Тъй като вноските се облагат с лихва, именно по този начин лизингодателят прави своята печалба от сделката. В някои случаи правото на собственост може да се прехвърли в момента на сключването между клиента и лизингоиздателя. Това обаче не настъпва по силата на самото лизингово споразумение, а въз основа на допълнителен продажбен договор. Това практически означава, че двете страни трябва да се договорят допълнително. Съществува едно изключително важно обстоятелство, което трябва винаги да се проверява при сключване на договор за лизинг. То е свързано с проверката на фиксираната лихва. Ако тя не е фиксирана, компанията има право свободно да я вдига. В случай на промяна на лихвения процент, в договора непременно трябва да бъде упоменато при какви условия и колко често може да се случва това. Евентуалната промяна на лихвата рефлектира директно върху погасителните месечни вноски на клиента и следователно върху общата цена на изтегления кредит. Ето защо това е едно от най-важните неща при купуването на автомобили чрез лизинг.

     При взимането на коли на лизинг получателят в ролята на юридическо или физическо лице е необходимо да има постоянен адрес на територията на страната. Също така договорът заедно с всичките му приложения трябва да се заверят нотариално и той да бъде вписан в Централния регистър на особените залози. Това дава право на издателя на лизинг при неизпълнение на условията на договора от страна на получателя да си върне собствеността върху автомобила. Освен това той има право да подаде заявление до Районен съд за стартиране на заповедно производство срещу получателя. По принцип при такава ситуация се издава и записна заповед. Купуването на автомобили чрез получаване на лизинг е изключително характерно в наши дни. То облекчава хората в резултат на възможността за разсрочено плащане. По този начин не се налага да се плаща цялата цена наведнъж, което е непосилно за много хора. Освен това изгодните условия на лизинга позволяват безпроблемното му погасяване.

 

Етикети:   Лизинг , Автомобили
eXTReMe Tracker